Wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją

Pytanie:

Wypełniając weksel in blanco pomyliłem się jako wierzyciel i wpisałem nazwę miesiąca inną niż wynikałaby to z deklaracji wekslowej. Zamiast styczeń wpisałem grudzień 2005 roku. Czy można skreślić słowo grudzień i wpisać nad nim słowo styczeń, czy też taki weksel traci swą ważność i nie będę mógł dochodzić jego zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd wydaje również nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko zobowiązanemu z weksla należycie wypełnionego, którego prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu między innymi przytoczone okoliczności budzą wątpliwość co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy.

Takie skutki może dla wydania nakazu zapłaty wywoływać przekreślenie na wekslu.

Zasadą jest, że w razie zmiany tekstu wekslu osoby, które weksel podpisały po dokonaniu zmiany, odpowiadają według brzmienia tekstu zmienionego; zaś osoby, które weksel poprzednio podpisały (przed dokonaniem zmiany), odpowiadają według brzmienia tekstu pierwotnego.

Zatem wpisanie miesiąca grudzień powoduję, że zobowiązanie wekslowe staje się wymagalne przeciwko podpisanemu dłużnikowi w grudniu 2005 r. wtedy też można wystąpić o nakaz zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 19.3.2014

  Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)

 • 24.1.2005

  Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • 4.8.2011

  Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)