Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba

Pytanie:

Byłam zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracodawca poinformował mnie telefonicznie o wypowiedzeniu umowy 9 marca, na piśmie wypowiedzenie otrzymałam 16 marca, za przyczynę zwolnienia podano likwidację etatu i wypowiedziano umowę w ciągu 30 dni. Czy wypowiedzenie upływa 9 kwietnia czy 30 kwietnia? Jeżeli podczas wypowiedzenia zdarzy się choroba to czy zwolnienie chorobowe przerywa bieg wypowiedzenia? Kto w takim wypadku płaci za zwolnienie chorobowe ZUS czy pracodawca i do kogo należy wysłać takie zwolnienie pracodawcy czy ZUS-owi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładając, iż przysługiwał Pani miesięczny okres wypowiedzenia, stosunek o pracę powinien wygasnąć 30 kwietnia. Miesięczny okres wypowiedzenia kończy się bowiem zawsze z końcem miesiąca kalendarzowego - niedopuszczalne jest więc przyjęcie jako tej daty 9 kwietnia. Zwolnienie chorobowe nie przerywa biegu przedawnienia. Będąc w okresie wypowiedzenia stosunku pracy pracownik nadal pozostaje w stosunku pracy przez cały jego czas trwania. Oznacza to, iż ma takie same uprawnienia i obowiązki jak przed wypowiedzeniem stosunku pracy. W świetle powyższego, pracownik jest zobowiązany przedłożyć zwolnienie chorobowe pracodawcy. Wynagrodzenie za usprawiedliwioną nieobecność będzie przysługiwało Pani przez cały okres wypowiedzenia, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy (maksymalnie 33 dni). Po tym okresie, jeśli Pani nadal będzie pozostawała na zwolnieniu lekarskim otrzyma Pani zasiłek chorobowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: