Wypowiedzenie umowy OC pojazdu drogą elektroniczną

Pytanie:

Witam. Mam problem. Wypowiedziałem umowę ubezpieczenia OC pojazdu, przesyłając zakładowi ubezpieczeń pismo e-mailem. Teraz otrzymałem pismo nakazujące mi zapłatę, gdyż umowa została przedłużona. Dlaczego zakład ubezpieczeń postępuje w ten sposób?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Jak więc wynika z powyższego, nie wypowiedział Pan skutecznie umowy, przesyłając wypowiedzenie e-mailem.

Nawet skan czy też zdjęcie dokumentu, nie spełnia wymogu pisemności oświadczenia.

Jedynym skutecznie złożonym oświadczeniem byłoby podpisanie pisma i wystosowanie go w oryginale – listownie, bądź też złożenie go w siedzibie Ubezpieczyciela. Tylko taki dokument spełnia bowiem wymóg pisemności – nie będzie nim ani faks, ani załącznik w PDF, ani zdjęcie dokumentu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: