e-prawnik.pl Porady prawne

Wypowiedzenie w formie listownej

Pytanie:

Aktualnie moja firma świadczy usługi na rzecz kilkunastu jednostek. Czy możemy wypowiedzieć umowę przesyłając do danej firmy wypowiedzenie pocztą? Czy potwierdzenie odbioru (np. przez sekretarkę) pozwala przypuszczać, iż dokonano wypowiedzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie w formie listownej

8.3.2006

Wypowiedzenie umowy jest oświadczeniem woli. Musi ono dotrzeć do drugiej osoby. Wg prawa polskiego oświadczenie woli uważa się za złożone drugiej osobie z chwilą, gdy doszło do niej w ten sposób, że mogła ona zapoznać się z jej treścią. Nie jest wymagane, by druga strona rzeczywiście zapoznała się z treścią oświadczenia woli - wymagane jest jedynie, by miała ona możliwość zapoznania się z nią. Ocena tej możliwości następuje z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego. Wydaje się, że wysłanie listu na adres siedziby kontrahenta i otrzymanie potwierdzenia odbioru przez sekretarkę jest wystarczające dla uznania, iż adresat mógł się zapoznać z wysłanym oświadczeniem woli.

Ciężar dowodu, że doszło ono do adresata w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z jego treścią, spoczywa na składającym oświadczenie. Potwierdzenie odbioru jest takim dowodem i może być wykorzystane w razie ewentualnego procesu sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ