Wypowiedzenie wysokości czynszu przez wynajmującego

Pytanie:

Czy mocą jednostronnego wypowiedzenia wynajmujący może zmienić wysokość czynszu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak wskazuje H. Ciepła analizując postanowienia art. 6851 k.c.: Komentowany przepis stanowi wyjątek od zasady swobody umów, uprawnia bowiem wynajmującego do jednostronnej zmiany jednego z przedmiotowo istotnych elementów umowy najmu lokalu, zarówno mieszkalnego, jak i użytkowego, zawartej na czas oznaczony bądź nieoznaczony. (…) Wypowiedzenie dotychczasowego czynszu jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron umowy. Jego skuteczność więc jest niezależna od zgody drugiej strony i wypowiedzenie zostaje dokonane także wówczas, gdy odmawia ona przyjęcia go do wiadomości2. Wydaje się, że powyższe uwagi pozostają aktualne także na gruncie art. 8a u.o.p.l.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY