e-prawnik.pl Porady prawne

Wyrok rozwodowy a wykonywanie władzy rodzicielskiej przez jednego z małżonków

Pytanie:

Jakie decyzje może podjąć sąd orzekając w wyroku rozwodowym, o wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez jednego z małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej precyzuje par. 1a art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na mocy którego sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może również pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Z kolei za treścią art. 61 zd. 1 par. 1 k.r.o. - te same zasady stosuje się do orzeczenia separacji między małżonkami. Generalnie sąd, rozstrzygając o władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód, może stosownie do okoliczności i „porozumienia małżonków” w tym przedmiocie:

1) Powierzyć wykonywanie tej władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (art. 58 par. 1a k.r.o.);

2) Pozostawić władzę rodzicielską obojgu rozwiedzionym rodzicom;

3) Ograniczyć władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców;

4) Pozbawić lub zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY