Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Pytanie:

Od czego zależy wysokość świadczenia przedemerytalnego dla kobiety w wieku 56 lat? ZUS przyznał świadczenie przedemerytalne w wysokości ok. 535 zł. Natomiast kwota ustawowa jest wyższa. Czy nastąpiła jakaś pomyłka w wyliczeniu kwoty?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwota świadczenia emerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie (art. 3 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych). Kwota ta, zgodnie z ust. 2 podlega jednakże waloryzacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353).

Jednakże, wyjątkowo, świadczenie przedemerytalne przyznane byłym rencistom, przysługuje w kwocie otrzymywanej ostatnio renty, nie wyższej jednak niż 670 zł miesięcznie (art. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych).

Ponadto świadczenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu w razie osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia).

Być może zatem w opisanym przypadku zachodzi jedna z w/w okoliczności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: