Wystąpienie wspólnika ze spółki

Pytanie:

Czy istnieje, a jeśli tak na jakiej podstawie prawnej, wyodrębnienie ze spółki komandytowej spółki z o.o. zakładając, że spółka z o.o. jest komplementariuszem rzeczonej spółki komandytowej i firma sp.k. zawiera w sobie firmę sp. z o.o. (w firmie spółki kapitałowej nie ma nazw innych komplementariuszy - jest tylko "x sp.z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa"

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli umowa spółki została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może dokonać jej wypowiedzenia. W ten sposób spółka z o.o. przestanie być wspólnikiem spółki komandytowej i w tym sensie dokona się jej "wyodrębnienie". Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika jest co do zasady powodem rozwiązania spółki – nastąpi więc jej likwidacja i wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. O możliwości wypowiedzenia umowy spółki stanowi art. 61 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim, jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: