Wystawienie kilku faktur wewnętrznych

Pytanie:

Czy jest dopuszczalne wystawianie kilku-kilkunastu faktur wewnętrznych WNT za dany okres rozliczeniowy? Co miesiąc księguję kilkanaście rachunków wystawionych przez podatnika VAT z Niemiec a każda z nich ma kilkanaście pozycji i w związku z tym wystawiłam w maju do każdego rachunku osobną fakturę wewnętrzną WNT, która spełnia jednocześnie szczegółowe tłumaczenie dokumentu wystawionego w języku niemieckim na polski. Jest to forma bardzo przejrzysta w konfrontowaniu dokumentów, nie ma problemów z zaokrągleniami i stanowi jednocześnie tłumaczenie dokumentów wystawionych w językach obcych.. Ponadto dodam, że wykupiliśmy dostępy do aktywnych formularzy, gdzie także nie przewidują/uwzględniają jednej faktury wewnętrznej dla kilkudziesięciu pozycji co utwierdza mnie w prawidłowym rozumowaniu tej kwestii.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie Pani jest jak najbardziej prawidłowe. Wskazać przede wszystkim należy, iż przepisy regulujące zasady wystawiania faktur wewnętrznych są bardzo lakoniczne. Rodzi to, jak widać na Pani przykładzie, wiele wątpliwości podatników. Z art. 106 ust. 7 ustawy VAT wynika, iż w przypadku szeregu czynności (między innymi w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) wystawiane są faktury wewnętrzne. Jednocześnie ustawodawca przewiduje, iż za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Aczkolwiek możliwość wystawienia jednej tylko faktury wewnętrznej za cały okres rozliczeniowy budzi duże wątpliwości praktyczne, to jednoznacznie jednak wskazuje, iż ustawodawca dopuszcza wystawianie faktury wewnętrznej dokumentującej szereg czynności (np. szereg wewnątrzwspólnotowych nabyć). Dotyczy to w szczególności, gdy faktura unijna otrzymana przez polskiego podatnika dokumentującego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wymienia kilka pozycji (a więc de facto dokumentuje kilka wewnątrzwspólnotowych nabyć). Reasumując, faktury wewnętrzne dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów mogą przybierać formę: - faktur wewnętrznych dokumentujących poszczególne wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, - faktur wewnętrznych dokumentujących pewną grupę wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, - jednej faktury wewnętrznej wystawianej na cały okres (to rozwiązanie jednak, ze względu na kontrowersje związane z terminem wystawienia takiej faktury, należy odradzić).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY