Wytoczenie powództwa a układ

Pytanie:

Czy zakładowi, który jest obecnie w postępowaniu układowym, można wytoczyć sprawę o zapłatę zaległych należności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sytuację prawna przedsiębiorców, wobec których prowadzone jest postępowanie układowe reguluje Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. 1934 r., Nr 93, poz. 836 z późn. zm.). Zgodnie z art. 30 powołanego aktu prawnego, otwarcie postępowania układowego nie tamuje możliwości wszczynania przeciwko dłużnikowi nowych spraw sądowych. Jednakże jeżeli nie było przeszkody do wciągnięcia dochodzonej wierzytelności na listę wierzytelności w całości, koszty procesu obciążają powoda. Należy zwrócić uwagę także na przepis art. 29 § 1, który zabrania dłużnikowi spłaty długów objętych postępowaniem układowym do momentu zakończenia tego postępowania. Jednakże możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej wobec dłużnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie układowe istnieje.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: