Wzajemność w umowach międzynarodowych

Pytanie:

Jak można sprawdzić, z jakimi państwami Polska ma stwierdzoną zasadę wzajemności w umowach międzynarodowych (np. czy stwierdzono zasadę wzajemności w Umowie między Polską a Ukrainą o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji Dz.U.1993.125.575)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sposób najprostszy informację o międzynarodowych umowach ratyfikowanych przez Polskę, a stwierdzających zasadę wzajemności w zakresie działalności gospodarczej, można uzyskać w polskich urzędach konsularnych. Tam też wydawane są zaświadczenia, stwierdzające, że w myśl zasady wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopuszczeni do działalności w państwie obcym na takich samych zasadach, jak obywatele tego państwa. Na własną rękę można poszukiwać odpowiednich aktów normatywnych na oficjalnych, urzędowych stronach internetowych - Sejmu (www.sejm.gov.pl) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: