Zabezpieczenie na podstawie nakazu zapłaty

Pytanie:

Otrzymałem odpowiedź, w której znajduje się następujące stwierdzenie: "nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi bowiem z chwilą wydania tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. W tym zakresie nakaz zapłaty jest skuteczny mimo wniesienia zarzutów. Powód, aby zabezpieczyć w jak najwyższym stopniu swoje interesy, powinien złożyć do sądu wniosek o dokonanie zabezpieczenia (nie jest to wniosek o zabezpieczenie powództwa, gdyż ten nie jest już potrzebny)". Czy wniosek o dokonanie zabezpieczenia, o którym wyżej mowa, należy złożyć do sądu, czy bezpośrednio do komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Precyzyjna odpowiedź na pytanie uzależniona jest od wskazania konkretnego, ściśle określonego sposobu zabezpieczenia, jaki wybierze wierzyciel. Można wyobrazić sobie bowiem różne formy zabezpieczenia, np. wpis hipoteki przymusowej kaucyjnej albo zajęcie określonej rzeczy lub prawa, które należą do dłużnika. W pierwszym przypadku wniosek o dokonanie zabezpieczenia winien być skierowany do sądu wieczystoksięgowego, w drugim zaś - do komornika jako organu egzekucyjnego. Stąd wskazanie adresata wniosku wierzyciela o dokonanie zabezpieczenia na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uzależnione jest ściśle od konkretnego sposobu zabezpieczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 18.11.2018

  Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

  Co zrobić w razie otrzymania pisma od komornika o wszczęciu w stosunku do adresata postępowania egzekucyjnego, gdy z pisma wynika, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest (...)

 • 12.8.2016

  Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)