Zaciągnięcie kredytu bez zgody męża

Pytanie:

Czy mogę zaciągnąć kredyt bankowy bez zgody współmałżonki (mamy wspólność majątkową), lecz zabezpieczeniem byłaby nieruchomość, która wchodzi do mojego odrębnego majątku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zagadnienie zarządu majątkiem wspólnym przez małżonków zostało opisane w poradzie Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? Zaciągnięcie kredytu bez zgody współmałżonka jest możliwe wówczas, gdy zawarcie tej umowy nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym w rozumieniu art. 36 ust. 2 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W Pana przypadku za uznaniem zawarcia umowy kredytu za czynność nie przekraczającą zakresu zwykłego zarządu przemawia orzeczenie SN z dnia 6 kwietnia 1998 r., I CKN 768/97, gdzie sąd stwierdził, że umowa pożyczki przewidująca - jako zabezpieczenie - przewłaszczenie przedmiotu stanowiącego składnik majątku wspólnego wykracza poza granice zwykłego zarządu tym majątkiem. Skoro w Pana przypadku zabezpieczeniem jest nieruchomość wchodząca w skład majątku odrębnego, zawierana umowa raczej należy do czynności nie wymagających dla swej ważności zgody współmałżonki. Dodatkowo, jeśli zawierana umowa kredytowa ma związek z bieżącą działalnością prowadzonego przez Pana przedsiębiorstwa, należy uznać, że jest to czynność zwykłego zarządu (wyrok SN z dnia 30 listopada 1999 r., I CKN 240/98, OSNC 2000, nr 6, poz. 108). Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli umowa kredytu opiewa na bardzo dużą kwotę, a ustanowione zabezezpieczenie nie gwarantuje spłaty całości kredytu, co oznacza, że wierzyciel będzie szukał zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków, zgoda współmałżonki będzie konieczna dla ważności zawieranej umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY