e-prawnik.pl Porady prawne

Zaciągnięcie kredytu bez zgody męża

Pytanie:

Czy mogę zaciągnąć kredyt bankowy bez zgody współmałżonki (mamy wspólność majątkową), lecz zabezpieczeniem byłaby nieruchomość, która wchodzi do mojego odrębnego majątku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaciągnięcie kredytu bez zgody męża

Zagadnienie zarządu majątkiem wspólnym przez małżonków zostało opisane w poradzie Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? Zaciągnięcie kredytu bez zgody współmałżonka jest możliwe wówczas, gdy zawarcie tej umowy nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym w rozumieniu art. 36 ust. 2 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W Pana przypadku za uznaniem zawarcia umowy kredytu za czynność nie przekraczającą zakresu zwykłego zarządu przemawia orzeczenie SN z dnia 6 kwietnia 1998 r., I CKN 768/97, gdzie sąd stwierdził, że umowa pożyczki przewidująca - jako zabezpieczenie - przewłaszczenie przedmiotu stanowiącego składnik majątku wspólnego wykracza poza granice zwykłego zarządu tym majątkiem. Skoro w Pana przypadku zabezpieczeniem jest nieruchomość wchodząca w skład majątku odrębnego, zawierana umowa raczej należy do czynności nie wymagających dla swej ważności zgody współmałżonki. Dodatkowo, jeśli zawierana umowa kredytowa ma związek z bieżącą działalnością prowadzonego przez Pana przedsiębiorstwa, należy uznać, że jest to czynność zwykłego zarządu (wyrok SN z dnia 30 listopada 1999 r., I CKN 240/98, OSNC 2000, nr 6, poz. 108). Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli umowa kredytu opiewa na bardzo dużą kwotę, a ustanowione zabezezpieczenie nie gwarantuje spłaty całości kredytu, co oznacza, że wierzyciel będzie szukał zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków, zgoda współmałżonki będzie konieczna dla ważności zawieranej umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?