Zaciągnięcie kredytu przez żonę

Pytanie:

Co można zrobić w sytuacji, gdy rozpad pożycia małżeńskiego nastąpił, a małżeństwo formalnie trwa, żona wzięła cały nasz wspólny majątek (w postaci mebli i sprzętu AGD) dla siebie, ale istnieje ryzyko z jej strony, że zaciągnie jakieś zobowiązania w postaci kredytu, którego nie będzie spłacać po to tylko, żeby komornik ze mnie ściągał. Czy możliwe, aby tak zrobiła, czy tylko mnie straszy? A jeżeli tak, to jak mogą się przed taką ewentualnością zabezpieczyć? (Intercyza polubownie nie wchodzi w grę).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z postanowieniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może wykonywać samodzielnie zarząd majątkiem wspólnym. Do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie wymaganej dla danej czynności prawnej. Zaciągnięcie kredytu może być, w zależności od jego wysokości, czynnością zwykłego zarządu lub tez czynnością przekraczającą jego zakres. Aby więc uniknąć kłopotów związanych z zarządem majątkiem wspólnym, może Pan skorzystać z możliwości gwarantowanej przez art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zniesienia przez sąd wspólności majątkowej zarówno ustawowej, jak i umownej. Jeżeli między małżonkami nie ma porozumienia co do wyłączenia wspólności majątkowej, wspólność ta, może na żądanie jednego z małżonków zostać zniesiona przez sąd. Zgodnie o orzecznictwem, sytuacja, w której małżonek ma podstawy do domagania się rozwodu, stanowi w zasadzie dostateczny powód żądania przez tegoż małżonka zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej. Ustalenie, że w małżeństwie stron zaistniał trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, że brak jest jakichkolwiek szans, aby strony nawiązały ze sobą współżycie małżeńskie, i że nic nie stałoby na przeszkodzie orzeczeniu rozwodu w przypadku, gdyby z żądaniem takim wystąpił powód, eliminuje możliwość oddalenia żądania tegoż powoda zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Trudniej o kredyt mieszkaniowy - zmiany w 2014 roku

  Rekomendacja S, wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego, dotyczy dobrych praktyk w zakresie udzielania przez banki kredytów hipotecznych. Najnowsza rekomendacja wprowadza istotne zmiany dotyczące (...)

 • Umowa kredytu

  Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. Przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówkowego w celu sfinansowania swych przedsięwzięć, z których (...)

 • Mieszkanie dla młodych - nowy program od 2014 roku

  Program „Mieszkanie dla młodych” zastąpił program „Rodzina na swoim”, który wygasł z końcem 2012 r. Dzięki nowej ustawie z pomocy państwa skorzystać będą mogli (...)

 • SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

 • Kolejny wyrok SN w sprawie tzw. kredytów frankowych

  Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. skargi kasacyjnej powodów w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi o zapłatę uchylił zaskarżony wyrok i przekazał (...)

NA SKÓTY