Żądanie przez organ administracji lokalnej polisy

Pytanie:

Od czasu do czasu ja lub ktoś w moim imieniu występuje z wnioskiem o dopisanie współwłaściciela pojazdu. Niektóre urzędy żądają okazania przy tej czynności polisy OC. Zupełnie mi to nie przeszkadza, ale mam wątpliwości czy organ ma do tego kompetencje. Czy jest jakiś przepis, który uprawnia organ administracji samorządowej do żądania okazania polisy OC pojazdu przy takiej czynności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie istnieje przepis, który wymaga przedłożenia polisy OC przy rejestracji pojazdu. Pojazd rejestrowany nie musi posiadać ubezpieczenia OC. Gdyby z powodu odmowy przedstawienia polisy OC wydano decyzję o odmowie rejestracji to taka decyzja może zostać zaskarżona. Należy jednak pamiętać, że decyzja o rejestracji jest aktem kończącym postępowanie administracyjne. Organ może wymagać przedstawienia dowodów w tym postępowaniu tak jak w każdym innym postępowaniu administracyjnym. Takim dowodem może być np. polisa OC, chociaż trudno jest wskazać okoliczności faktyczne, które miałby zostać udowodnione taką polisą a których nie można by udowodnić umową przenoszącą własność lub ułamkową część własności pojazdu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: