Zagraniczna podróż służbowa

Pytanie:

Pracownik firmy transportowej delegowany jest w podróż służbową poza granice kraju. Czy pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej samochodem ciężarowym wyposażonym w miejsce do spania przysługuje ryczałt za nocleg?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W obecnym stanie prawnym za nocleg w podróży służbowej poza krajem, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w ustalonej na ten cel wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia w sprawie należności za podróże służbowe. Powyższych obowiązek nie ma mocy, jeżeli pracodawca zapewnia podwładnemu bezpłatny nocleg (§ 16 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. 2013 r., nr 167).

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że zapewnienie noclegu w kabinie samochodu nie jest zapewnieniem noclegu przez pracodawcę w rozumieniu powyższych przepisów. Ustawodawca uznaje bowiem nocleg w hotelu za optymalny dla wypoczynku i regeneracji sił podróżującego. Ma to szczególne znaczenie u kierowcy tira, który przez wiele godzin musi zachować zdolność koncentracji. Zatem zapewnienie noclegu musi w przybliżeniu odpowiadać warunkom hotelowym.

Ten w wozie również musiałby spełniać podobne standardy, czyli mieć wydzielone pomieszczenie, odpowiednie wymiary łóżka itp. Leżanka zamontowana za siedzeniem kierowcy – w ocenie Sądu Najwyższego – może służyć najwyżej do chwilowego wypoczynku, a nie regeneracji sił przez całą noc, tym bardziej przez wiele nocy (por. wyrok Sądu Najwyższego w wyroku z 1 kwietnia 2011 roku, sygn. II PK 234/10).

W konkluzji mimo zapewnienia pracownikowi miejsca do spania w samochodzi, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty rycząłtu za nocleg.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.12.2004

  Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

  Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży (...)

 • 31.10.2006

  Sposób rozliczania zagranicznych delegacji służbowych

  Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim wypadku (...)

 • 2.1.2003

  Sposób rozliczania delegacji krajowych (stan prawny aktualny do 31 grudnia 2002 r.)

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu (...)

 • 7.12.2004

  Krajowe podróże służbowe żołnierzy

  Krajową podróżą służbową jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz (...)

 • 27.8.2009

  Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu (...)