Zajęcie komornika sądowego za ZUS z 1999/2000

Pytanie:

Komornik sądowy na polecenie ZUS-u przysłał zajęcie wynagrodzenia o pracę pracownika. Kwota 9000 zł w tym około 8000 odsetek i kosztów. ZUS zaległy z 1999-2000 r. Od 1999 do dziś nie ściągnięto ani 1 zł, zajęto tylko konto bankowe w 2005 roku - nie było na nim środków. Czy okres przedawnienia 10 letni nie obowiązuje jak tak to czemu? Pomijając fakt iż w 1999 przedawnienie było 5 letnie i prawo działa tu wstecz.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585) należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-5d. Na kanwie wydłużenia terminu przedawnienia wydano wiele orzeczeń sądowych, konkluzja jest jednak tak, że samo przedawnienia nie jest prawem podmiotowym obywatela a jedynie techniczną możliwością postępowania wobec starych stanów faktycznych i prawnych. Tym samym, ustawodawca może dowolnie zmieniać przedmiotowe okresy nie naruszając przez to norma nadrzędnych w tym Konstytucji (tak min. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2011 r. II GSK 247/2010, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 grudnia 2009 r. III UK 49/2009, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2009 r. II GSK 835/2008). W tym świetle, w żadnym wypadku nie mamy do czynienia z działaniem prawa wstecz, tylko z uprawnionym postępowaniem ustawodawcy (tak przede wszystkim Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2010 r. II FSK 1892/2008).

W konkluzji bieg terminu przedawnienia biegł od wymagalności z lat 1999-2000 i upłynąłby w 2005 roku. Jednak wydłużenie okresów przedawnienia miało miejsce od pierwszych miesięcy 2003 roku. Do tego czasu nie upłynął wobec tego okres 5 letni, a wiec objęło Pana wydłużenie terminów przedawnienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5b bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli więc doszło do zajęcia rachunku bankowego w 2005 roku, bieg terminu przedawnienia (10 letni od 1999-2000) nie biegnie do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli nie doszło do umorzenia postępowania, niestety zawieszenie nadal jest w mocy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: