Zajęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę

Pytanie:

Pracownik otrzymał decyzję komornika o zajęciu wynagrodzenia. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy komornik może zająć wynagrodzenie pracownicze, które wynosi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na mocy art. 87[1] Kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (na dzień dzisiejszy minimalne wynagrodzenie za pracę na pełny etat wynosi 936 zł), nie ma możliwości dokonania potrącenia jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia za pracę. Wyjątkiem są należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, co do których ograniczenie to nie znajduje zastosowania. W przypadku świadczeń alimentacyjnych komornik może dokonać potrącenia z wynagrodzenia za prace do wysokości 3/5 tego wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: