Zajęcie udziału wspólnika sp. z o.o.

Pytanie:

W poniższej sprawie wyszło zarządzenie sądowe. Wspólnik X posiada 5% udziałów w firmie. Nastąpiło przyjęcie do akt KRS-u informacji komornika sądowego o zajęciu udziałów. Jeżeli chcemy teraz przegłosować nową uchwałę w firmie, to czy musimy powiadamiać komornika o zgromadzeniu zarządu? Czy zajęcie udziałów znaczy, że nowym właścicielem jest komornik? Czy reszta udziałowców może go przegłosować, czy w ogóle wspólnik X nie ma prawa głosu? Jak teraz przegłosować nową uchwałę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Udział wspólnika jest prawem majątkowym. Jako prawo zbywalne i dziedziczne podlega egzekucji. Zajęcie polega na zawiadomieniu dłużnika o tym, że nie wolno mu rozporządzać, obciążać ani realizować zajętego prawa, jak również nie wolno mu pobierać żadnego świadczenia przysługującego z zajętego prawa. Zajęcie udziałów w żadnym wypadku nie oznacza natomiast, że nowym właścicielem jest komornik. Zajmując udział wspólnika w spółce handlowej komornik ma obowiązek powiadomić o zajęciu spółkę i zgłosić ten fakt do sądu rejestrowego.

Na udział wspólnika składają się jednakże nie tylko uprawnienia majątkowe, ale także uprawnienia korporacyjne. Zajęcie nie pozbawia dłużnika uprawnień ze sfery korporacyjnej w stosunku do spółki (uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, prawa głosu na walnym zgromadzeniu, biernego i czynnego prawa wyborczego, prawa przeglądania ksiąg, żądania wyjaśnień od zarządu). W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy (w uchwale z 15 września 2005 r., sygn. akt III CZP 57/05), który opowiedział się za poglądem odmawiającym wierzycielowi prawa do wykonywania uprawnień korporacyjnych wspólnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

bogdan

27.4.2011 22:49:42

Re: Zajęcie udziału wspólnika sp. z o.o.

witam czy dłużnik wspólnik może brać udział w głosowaniu zajętymi udziałami, wpisane do księgi udziałów poprzez zabezpieczenie sądowe brać udział na walny zgromadzeniu


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.9.2011

  Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

  Wystąpienie może nastąpić albo w wyniku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, albo wskutek ogłoszenia jego upadłości albo wskutek śmierci wspólnika albo wskutek wyłączenia (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 27.8.2013

  Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, (...)

 • 16.7.2012

  Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

  Niniejsza porada omawia sposoby ustalania dochodu wspólników spółek osobowych i sposób opodatkowania tych dochodów.

 • 18.1.2012

  Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

  Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień, które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy, odróżniające ją od innych. (...)