Zajęcie wynagrodzenia pracowniczego

Pytanie:

Mój pracownik otrzymał informację o zajęciu wynagrodzenia. Wynagrodzenie podlega zajęciu w wysokości 1/2 wynagrodzenia, przy czym wolna od zajęcia jest kwota najniższego wynagrodzenia. Jak to rozumieć? Przypuszczalnie wchodzą w grę dwie wersje wynagrodzenie brutto minus najniższe, podzielone przez dwa; dopiero ta kwota pomniejszona oczywiście o składki ZUS podlega przekazaniu do organu egzekucyjnego - 2000 zł - 849zl = 1151zl : 2 = 575,50 (do zajęcia) lub druga z możliwości 2000 zł : 2 = 1000 zł minus ZUS i wówczas musi zostać najniższe wynagrodzenie netto.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wolna od potrąceń w tym przypadku jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zatem wolna od potrącenia jest kwota netto minimalnego wynagrodzenia 1317 zł. brutto. Więc wolna od potrącenia jest kwota 984 zł.

Przyjmując wynagrodzenie w kwocie 2000 zł. brutto wynagrodzenie netto wynosi 1368 zł. Połowa tego wynagrodzenia to 684 zł. W takim przypadku potrąceniu nie ulegnie ½ wynagrodzenia bez ograniczeń, a jedynie kwota 384 zł.

Gdyby natomiast pracownik zarabiał 3000 zł. brutto jego wynagrodzenie netto wynosiłoby 2156 zł. Połowa z tego wynosiłaby 1078 zł. Po potrąceniu 1/2 pracownikowi pozostałoby więcej niż 984 zł, stąd można dokonać potrącenia w pełnej wysokości (1/2 wynagrodzenia).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Yops

4.8.2016 1:48:51

Re: Zajęcie wynagrodzenia pracowniczego

czytać ze zrozumieniem - art. 54.1 Prawa Bankowego - przywilej kwoty wolnej od zajęcia - http://ratunek.com.pl/bik-big-krd-dluznik-oddluzanie.php

yops.info.pl

14.2.2011 19:24:49

Re: Zajęcie wynagrodzenia pracowniczego

Wyjaśniam temat kompleksowo. Komornik ma prawo dokonać zajęcia Twoich zarobków, ale nie więcej niż 1/2 drugą , przy czym równocześnie musi pozostawić wolne od zajęcia następujące kwoty brutto (dane na rok 2011 i dotyczą zajęć niealimentacyjnych): - 1032,34 zł przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, - 774,26 zł przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, - 929,11 zł przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. Niestety jak najbardziej ma również prawo RÓWNOCZEŚNIE zająć wszystkie Twoje rachunki bankowe, ale tu akurat jesteś praktycznie bezkarna bo zablokowany przez komornika rachunek można bez problemu odblokować tego samego dnia i to nawet telefonicznie, składając reklamację w swoim banku i powołując się na art. 54.1 Prawa Bankowego. Co to oznacza? Chodzi o to , aby Twój bank udostępnił Ci przywilej kwoty wolnej (zgodnie z art. 54.1 Prawa Bankowego) jej limit wynosi: 10.202,97 PLN. Oznacza to, iż w momencie kiedy łączne wpływy środków pieniężnych na Twoim rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (naliczane od dnia wpływu zajęcia egzekucyjnego do Twojego banku) przekroczą limit kwoty wolnej (tj.10.202,97 PLN), blokada zostanie ponownie założona, a wszelkie wpływy ponad kwotę wolną będą zaliczane na poczet zajęcia egzekucyjnego. A więc wystarczy że będziesz pilnować aby nie przekroczyć kwoty wolnej na Twoim rachunku w banku (tj.10.202,97 PLN) a jeśli się do niej zbliżysz, to zwyczajnie ... otwórz kolejny rachunek w innym banku i wydaj dyspozycję Twojemu pracodawcy, aby wynagrodzenie przelewał na nowe konto. Dopóki nie zabraknie banków, lub dopóki nie spłacisz długu, możesz być spokojna o swoje pieniądze w banku. Ale mam tez smutną wiadomość - wszystko co napisałem dotyczy TYLKO wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Z umowy zlecenia itp może zabrać WSZYSTKO - nie ma obowiązku pozostawiać kwoty wolnej od zajęcia... Co do pytania czy komornik może zająć wynagrodzenie jeśli ktoś pracuje na dwa lub więcej etatów odpowiedź jest następująca : TAK MA PRAWO DOKONAĆ ZAJĘCIA - analogicznie stosując przepisy, progi i kwoty wolne w każdym z miejsc w których pracujesz na umowę o pracę. Jeśli np. w jednym miejscu masz umowę o pracę to zabierze Ci z wynagrodzenia połowę, ale musi pozostawić kwotę wolną od zajęcia czyli 1032,34 zł brutto, a jeśli w innym miejscu masz np umowę zlecenie , to z umowy zlecenia ( o dzieło itp ) zabierze Ci wszystko. Więcej porad i oferty pracy BEZPIECZNE OD ZAJĘĆ KOMORNICZYCH ( !!! ) znajdziesz na stronie http://yops.info.pl http://yops.info.pl - POMAGAMY ZA DARMO ! :-)

pro-sigma

9.3.2010 23:12:23

Re: Zajęcie wynagrodzenia pracowniczego

proszę o podanie podstaw prawnych do powyższej opinii

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: