e-prawnik.pl Porady prawne

Zakaz anatocyzmu

Pytanie:

Czym jest anatocyzm i pod jakimi warunkami jest on zabroniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zakaz anatocyzmu

12.2.2012

Zakaz anatocyzmu polega na niemożliwości pobierania odsetek od zaległych odsetek.

Zakaz anatocyzmu wynika z art. 482 Kodeksu cywilnego:

Art. 482. § 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Wyjątkowo można pobierać odsetki od zaległych odsetek, jeżeli:

  • wytoczono powództwa o zaległe odsetki
  • strony zgodziły się na doliczanie odsetek do sumy dłużnej, Przepis wymaga jednak, aby porozumienie stron co do doliczania odsetek nastąpiło w porozumieniu po powstaniu zaległości,
  • instytucja kredytowa udzieliła pożyczki długoterminowej

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ