Zakres swobody gminy w kształtowaniu postanowień planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jaką swobodą dysponuje gmina przy ustalaniu przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Gmina w zasadzie może dowolnie (z zachowaniem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także zasad współżycia społecznego) regulować kwestię zagospodarowania konkretnego przedmiotu. Takie ograniczenie własności jest zgodne z prawem i powszechnie przyjęte. Pokreślono to choćby w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2011 r. (II OSK 118/2010): „Do ustaw ograniczających prawo własności, przez określenie sposobu wykonywania tego prawa, należy ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Każdy zaś ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY