Zaksięgowanie faktur na usługę z zagranicy

Pytanie:

W grudniu 2006 zapłaciłem za usługi reklamowe firmie Google Ireland. Faktura została wystawiona w grudniu, ale otrzymałem ją w styczniu 2007. Czy mogę w styczniu 2007 zaksięgować fakturę zakupu wewnątrzwspólnotową wystawioną w grudniu 2006?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady, gdy polski podatnik VAT nabywa usługi od kontrahentów zagranicznych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) powinien rozpoznać tzw. import usług.

Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje w tym wypadku z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 7 dnia od chwili wykonania usługi. Decydujący jest więc moment wystawienia faktury przez zagranicznego dostawcę. Jeśli faktura została wystawiona w grudniu, a wpłynęła w styczniu, podatnik powinien rozliczyć podatek zgodnie z datą wystawienia faktury, a więc w tym wypadku za grudzień (musi skorygować złożoną deklarację VAT-7 za grudzień). W przypadku importu usług fakturę wewnętrzną wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Fakturę wewnętrzną dotyczącą importu usług ujmujemy w deklaracji podatkowej w miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Odnośnie natomiast odliczenia VAT z tytułu importu usług - zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT - podatnik ma prawo odliczyć VAT w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu lub w miesiącu następnym. Jeśli faktura od kontrahenta wpłynęła do podatnika z opóźnieniem, oznacza to, że zarówno podatek należny, jak i podatek naliczony podatnik powinien (w wypadku VAT naliczonego ma prawo) rozliczyć poprzez korektę wcześniejszych deklaracji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: