Zakup samochodu z ustanowionym zastawem

Pytanie:

Do autokomisu jedna osoba wstawiła samochód. Znalazł się klient na ten samochód. Kiedy już dokonano transakcji kupna okazało się, że samochód ten ma wadę prawną - jest zabezpieczony przez bank. Klient chce ten samochód zwrócić. Czy właściciel autokomisu musi przyjąć ten samochód z powrotem i oddać pieniądze? Co może zrobić z takim samochodem? Klient, który wstawił ten samochód też go nie chce. Co może zrobić właściciel autokomisu z takim "bublem"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Zgodnie z art. 770 komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał (w jakikolwiek sposób) to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Do umowy sprzedaży rzeczy ruchomej, zawartej przez komisanta z osobą fizyczną, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej. W takim przypadku do umowy sprzedaży komisowej nie stosuje się kodeksowych przepisów o rękojmi. W konsekwencji nie wchodzi też w rachubę przewidziana w art. 770 możliwość wyłączenia w pewnym zakresie odpowiedzialności komisanta za wady fizyczne i wady prawne. Komisant bowiem jako sprzedawca odpowiada wobec nabywcy na podstawie przepisów o sprzedaży konsumenckiej za niezgodność towaru z umową. Taką niezgodnością są również wady prawne rzeczy. Wadą prawną rzeczy jest jej obciążenie na rzecz osoby trzeciej. Sprzedawca (komisant) nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Jeśli zabezpieczeniem kredytu był zastaw rejestrowy, to kupujący mógł z łatwością się o takim zabezpieczeniu dowiedzieć w dwojaki sposób. Zastaw jest uwidaczniany w dowodzie rejestracyjnym a poza tym rejestr zastawów jest jawny i każdy może się z nim zapoznać.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY