Zakup z USA przez Internet

Pytanie:

Firma polska kupiła z USA "książkę" specjalistyczną w formie pdf - przesłana została mailem. "Książka" służyć będzie celom firmowym. Na dokumencie potwierdzającym zakup wydrukowanym komputerowo z Internetu przez naszą firmę nie ma nazwy sprzedawcy, są dane kupującego - naszej firmy. Innego dokumentu nie mamy. Czy taki dokument wydrukowany przez nas z Internetu może stanowić podstawę do zaksięgowania tego wydatku jako koszt uzyskania przychodów? Jak opodatkować ten zakup, czy wystawić fakturę wewnętrzną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poniesienie kosztu uzyskania przychodu powinno być właściwie udokumentowane. Podatnik ma bowiem obowiązek udowodnić fakt poniesienia kosztów i ich związek z przychodem w sposób nie budzący wątpliwości. Zagadnienia dotyczące dokumentowania owych wydatków regulują przepisy ustawy o rachunkowości, a w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – przepisy dotyczące prowadzenia tej księgi.

Tu pojawia się problem prawidłowości faktur VAT. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług, faktura VAT powinna zawierać co najmniej m.in. nazwę sprzedawcy. Natomiast dotyczy to faktur wystawianych w Polsce. Co innego, jeżeli faktury wystawia kontrahent zagraniczny i przykładowo nie jest pewne, czy przepisy go obowiązujące zobowiązują go do umieszczania tych numerów na fakturach VAT. Wydaje się jednak, iż dla własnego bezpieczeństwa polski podmiot powinien żądać od zagranicznego kontrahenta umieszenia na fakturach jak największej ilości danych wymaganych przez polskie przepisy.

Kwestie związane z uznaniem za koszt uzyskania przychodu wydatku, który nie został udokumentowany zgodnie z wskazanymi przepisami były wielokrotnie rozstrzygane przez sądu administracyjne. W wielu orzeczeniach sądy uznawały, iż można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatki, które nie zostały wprawdzie prawidłowo udokumentowane, ale ich poniesienie nie budzi wątpliwości i wynika z innych przedstawionych przez podatnika dowodów (mogą być nimi np. podpisane umowy z kontrahentami, potwierdzenia przelewów). Por. wyrok NSA z 14.7.1995 r., SA/Rz 151/94; wyrok NSA z 28.11.1996 r., SA/Ka 1646/95; wyrok NSA z 17.4.1998 r., SA/Rz 130/97; wyrok NSA z 20.5.1998 r., I SA/Kr 1100/96, a także D. Kosacka-Łędzewicz, R. Kubacki, Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Wrocław 2003, s. 28-30.

W przypadku nabycia książki w formacie z elektronicznym z USA nie wystąpi natomiast konieczność wystawienia faktury wewnętrznej (art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY