Zaliczenie okresów składkowych obcokrajowca

Pytanie:

Czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa polskiego będzie miał liczone do emerytury składki na ubezpieczenie społeczne płacone z tytułu umowy o pracę wykonywaną w Polsce, na rzecz polskiego pracodawcy? Lub czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa polskiego może sam opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w ZUSie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą - system ubezpieczeń społecznych, obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami. Z kolei za pracowników uznaje się osoby fizyczne, które pozostają w stosunku pracy, np na podstawie umowy o pracę. W związku z tym obcokrajowiec świadczący pracę na podstawie umowy o pracę objęty jest na obszarze Polski obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym. Zatem okresy w których obcokrajowiec podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu będą uwzględniane, jeżeli uzyska on na obszarze Polski prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.1.2005

  Okresy niezbędne do ustalenia renty

  Okresy nieskładkowe są uwzględniane w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Przy ustalaniu prawa do renty, niektóre okresy uwzględniane są w podwójnej (...)

 • 27.1.2005

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  Świadczenie to przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po (...)

 • 21.1.2005

  Twoje okresy nieskładkowe

  Okresy nieskładkowe podobnie jak składkowe mają bardzo duże znaczenie w systemie ubezpieczeń społecznych. Powodem tego jest treść przepisu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym (...)

 • 18.4.2017

  Zaliczenie nadpłaty podatku - kiedy nie można?

  Naczelnik US nie może zaliczyć nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki (...)

 • 20.12.2013

  Emerytury częściowe w 2014 roku

  Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane (...)