e-prawnik.pl Porady prawne

Zaliczenie okresów składkowych obcokrajowca

Pytanie:

Czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa polskiego będzie miał liczone do emerytury składki na ubezpieczenie społeczne płacone z tytułu umowy o pracę wykonywaną w Polsce, na rzecz polskiego pracodawcy? Lub czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa polskiego może sam opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w ZUSie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaliczenie okresów składkowych obcokrajowca

2.2.2004

Zgodnie z ustawą - system ubezpieczeń społecznych, obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami. Z kolei za pracowników uznaje się osoby fizyczne, które pozostają w stosunku pracy, np na podstawie umowy o pracę. W związku z tym obcokrajowiec świadczący pracę na podstawie umowy o pracę objęty jest na obszarze Polski obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym. Zatem okresy w których obcokrajowiec podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu będą uwzględniane, jeżeli uzyska on na obszarze Polski prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ