Zameldowanie przez współuprawnionego do lokalu

Pytanie:

Darowałem 1/2 udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu synowi (byłem właścicielem tej części, gdyż otrzymałem go Aktem Darowizny od żyjącej Matki). Syn mieszka w tym mieszkaniu, uzyskał członkostwo w Spółdzielni, jest zameldowany i dokonuje wszystkich opłat medialnych. Drugą część tego mieszkania otrzymała w spadku po moim zmarłym ojcu moja siostra. Jest już postanowienie sądu.Czy osoba, która otrzymała w spadku 1/2 udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, może do tego mieszkania zameldować inne osoby?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy niezbędne jest potwierdzenie przebywania w lokalu przez właściciela lub osobę posiadajacą tytuł prawny. W odniesieniu do współwłasności Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że potwierdzenie uprawnień wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli (wyrok z 21 września 1999 r., sygn. akt V SA 324/99). Biorąc pod uwagę, że sytuacja współuprawnionego w częściach ułamkowych do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest podobna, naszym zdaniem nie może on samodzielnie dokonać zameldowania innej osoby.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY