Zapłata z góry na fundusz remontowy i za Internet

Pytanie:

Chciałbym w roku 2005 wpłacić kwotę funduszu remontowego i kwotę opłat za Internet wyprzedzająco na rok 2006. Czy można będzie odliczyć te kwoty w rozliczeniu za rok 2005?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W ramach ulgi remontowej można odliczyć od podatku również wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, utworzone na podstawie ustawy o własności lokali bądź ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zważywszy, że rok 2005 jest ostatnim w którym można skorzystać z ulgi remontowej, opłacenie funduszu w większej kwocie - na poczet opłat przyszłorocznych i skorzystanie z ulgi również od wpłat dokonanych „z góry” za następne lata byłoby bardzo korzystne podatkowo. Jak wskazuje się w literaturze w kontekście tej ulgi: „Nie ma przepisu zabraniającego wspólnocie uchwalenia wyższych wpłat na fundusz remontowy w tym roku, czy wyrażenia zgody, aby niektórzy z członków wspólnoty tak właśnie postąpili. Nie ma też zakazu radykalnego obniżenia tych wpłat w latach następnych, pod warunkiem oczywiście, że wspólnota wyrazi zgodę na takie postępowanie. To samo dotyczy spółdzielni mieszkaniowych” (K. Milewska, Do wykorzystania tylko w tym roku, „Rzeczpospolita” z 20 czerwca 2005 r.).

Jednakże skorzystanie z takiej możliwości, chociaż wprost nie jest zakazane może zwrócić uwagę organów skarbowych i może być przez nie kwestionowane. Przykładowo wskazuje na to interpretacja wydana przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach z 8 lipca 2005 r. (sygn. IUSIPD3/415/39/2005): "Obowiązek uiszczania opłat przez członków spółdzielni (w tym z tytułu funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej) określa statut spółdzielni mieszkaniowej, a terminy ich dokonywania określają bezpośrednio przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. co miesiąc z góry do 10. dnia miesiąca. Statut może określać inny termin wnoszenia opłat, jednak nie wcześniejszy niż ustawowy. Wobec powyższego, wydatki na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej poniesione przez Pana w 2005 r. mogą być odliczone w zeznaniu składanym za ten rok tylko do wysokości opłat wynikających z postanowień statutu spółdzielni oraz wnoszonych w terminach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych bądź określonych w statucie spółdzielni".

W przypadku ulgi na Internet opłacanie jej z góry za kolejne okresy jest o tyle bezcelowe, że w przeciwieństwie do ulgi remontowej ulga na Internet nie kończy się w 2005 r., lecz będzie można z niej korzystać również później. Ponadto wątpliwe jest, czy operator Internetu przyjmie wpłatę (i wystawi fakturę VAT) za przyszłe okresy, a ponadto czy organy skarbowe – podobnie jak w przypadku ulgi remontowej – nie będą miały wątpliwości co do prawa odliczania kosztów Internetu opłaconego z góry za przyszłe okresy (chociaż przepisy tego wyraźnie nie zakazują).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.1.2015

  Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

  Spółdzielnie mieszkaniowe od zawsze posądzane są o zawyżanie opłat czynszowych. Zwykle mieszkańcy mieli zastrzeżenia do wysokości składek na fundusz remontowy, za który spółdzielnie (...)

 • 19.12.2018

  Crowdfunding - z czym to się wiąże?

  Crowdfunding, tzn. zbieranie pieniędzy przez Internet, nie jest regulowane przez państwo. Powoduje to problemy interpretacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. W zależności od charakteru (...)

 • 22.4.2017

  Zmiany przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet

  Przyjęte przez Sejm zmiany dotyczą stosowania podpisu elektronicznego przy zawieraniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet oraz składania wniosku o rejestrację (...)

 • 21.10.2018

  Co przewiduje ustawa okołobudżetowa na przyszły rok?

  Propozycja tzw. ustawy okołobudżetowej na 2019 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie (...)

 • 21.5.2017

  Jedna wpłata do ZUS

  Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty (...)