Zapłata za usługi przelewem a kasa fiskalna

Pytanie:

Wykonujemy usługi projektowania stron internetowych dla osób zagranicznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wykonane opracowania przesyłamy następnie elektronicznie za granicę. Zapłata jest przelewem. Czy obowiązuje nas limit 40000 zł. sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, po przekroczeniu którego musimy założyć kasę fiskalną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z rozporządzaniem z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, do dnia 31 grudnia 2006 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie z poz. 44 tego załącznika, zwolnione od obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Przepis ten nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług  przed dniem 1 kwietnia 2006 r. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: