e-prawnik.pl Porady prawne

Zapytanie o cenę-zakup drzwi i okien

Pytanie:

Czy dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem do budynków administracji publicznej powinna być zrealizowana w trybie przetargu nieograniczonego czy tez dostateczną formułą będzie zapytanie o cenę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zapytanie o cenę-zakup drzwi i okien

22.12.2005

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli łącznie spełnione są warunki:

  • przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych,
  • wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Z przepisu wynika, że tryb ten ma zastosowanie jeżeli przedmiotem zamówienia są wyroby gotowe lub usługi powszechnie dostępne, a ich standard jakościowy jest ogólnie znany w chwili rozpoczęcia postępowania.

Nie można zastosować trybu zapytania o cenę, jeżeli przedmiotu zamówienia nie da się określić ma postawie ogólnie znanych cech lub norm. Zgodnie z poglądem przedstawionym w komentarzu do ustawy o zamówieniach publicznych, by mówić o powszechnej dostępności dostawy lub usługi, na rynku powinno istnieć wiele podmiotów oferujących w pełni porównywalne wyroby gotowe lub typowe usługi.

Korzystając z trybu zapytania o cenę, zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

Wydaje się, iż okna i drzwi nie spełniają opisywanych powyżej warunków ze względu na fakt ogromnego zróżnicowania tych produktów na rynku, różnej ich jakości, różnych parametrów technicznych., a także być może z powodu dostosowania tych produktów do otworów okiennych i drzwiowych w budynku. Zatem, należy zastosować inny tryb zamówienia-przetarg nieograniczony lub ograniczony.

Ponadto, w trybie zapytania o cenę nie jest możliwe udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ