e-prawnik.pl Porady prawne

Zarząd majątkiem wspólnym

Pytanie:

Art. 36 §2 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje uprawnienie każdemu małżonkowi do samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym. Czy w zakresie zarządu mieszczą się: sprzedaż rzeczy ruchomej, oddanie jej w zastaw, obciążenie jej zastawem rejestrowym, przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarząd majątkiem wspólnym

6.3.2012

Na tle interpretacji przepisu art. 36 § 2 k.r.o. wskazuje się w doktrynie, iż zakres zarządu przedmiotami wchodzącymi w skład majątku wspólnego przez każdego z małżonków obejmuje co do zasady prawo każdego z nich do rozporządzania tymi przedmiotami, obciążania ich prawami rzeczowymi, zobowiązywania się do ich rozporządzenia, wynajmowania, oddawania w użyczenie etc. W konsekwencji wskazane powyżej czynności (sprzedaż rzeczy ruchomej, oddanie jej w zastaw, obciążenie jej zastawem rejestrowym, przewłaszczenie na zabezpieczenie) mieścić się będą w prawie zarządu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ