e-prawnik.pl Porady prawne

Zarządca sądowy a zaskarżanie uchwał wspólnoty

Pytanie:

Jeśli nie zgadzam się podjętymi decyzją wspólnoty mieszkaniowej, to mogę ja zaskarżyć do sądu. Czy również mogę zaskarżyć do sądu decyzje podjęte przez zarządcę sądowego ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarządca sądowy a zaskarżanie uchwał wspólnoty

5.9.2014

Do zarządu małymi wspólnotami nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o własności lokali dotyczące zarządu nieruchomością wspólną w dużej wspólnocie mieszkaniowej, w której liczba lokali jest wyższa niż siedem (art. 20 i nast.), a więc ani przepisy o podejmowaniu uchwał przez właścicieli lokali (art. 22 ust. 2 i 4, art. 23 i 24), ani art. 25 tej ustawy o zaskarżaniu uchwał do sądu.

W tym miejscu należy powołać fragment uzasadnienia Sądu Najwyższego- Izba Cywilna sporządzonego do podjętej Uchwały z dnia z dnia 7 października 2009 r. [Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 października 2009 r., III CZP 60/2009, LexPolonica nr 2084736, Biuletyn Sądu Najwyższego 2009/10, Monitor Prawniczy 2010/8 str. 453, Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych 2010/4 poz. 28 str. 7, OSNC 2010/4 poz. 50, www.sn.pl] ,,Zarząd nieruchomością wspólną w ramach wspólnoty mieszkaniowej ma szczególny charakter, gdyż służy nie tylko ochronie interesu indywidualnego współwłaścicieli, jak jest to w wypadku zwykłej współwłasności w częściach ułamkowych, lecz przede wszystkim ma zapewnić ochronę interesu zbiorowego wspólnoty. Jednakże z przepisów ustawy o własności lokali wynika, że ustawodawca uznał, iż mające realizować ten cel szczególne przepisy o sposobie zarządu zawarte w art. 20 i nast. u.w.l. mają zastosowanie jedynie do dużych wspólnot mieszkaniowych. Do zarządu nieruchomością wspólną w małych wspólnotach wystarczające jest odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, co nie wyłącza możliwości innego określenia sposobu zarządu w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego (art. 18 ust. 1 u.w.l.). W razie zawarcia takiej umowy obowiązują co do sposobu zarządu zasady określone w umowie. Wówczas nie jest wyłączone określenie tych zasad tak jak określone one zostały w art. 21 i nast. u.w.l., w tym w jej art. 25, lub przez odesłanie do tych przepisów.” 

Jak przy tym wskazuje J. Ciszewski w "Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis" Zarządcą ustanowionym przez sąd na podstawie art. 203 może być zarówno jeden ze współwłaścicieli, jak i osoba trzecia. Jest on upoważniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Zarządca nie jest przedstawicielem współwłaścicieli; działa w imieniu własnym. Względem współwłaścicieli jest jednak odpowiedzialny za należyte wykonywanie swoich obowiązków

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ