Zarzuty w postępowaniu nakazowym

Pytanie:

W jaki sposób i w jakiej formie można wnieść zarzuty przeciw nakazowi zapłaty?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zarzuty od nakazu zapłaty przysługują, jeżeli nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym. Jeżeli zaś nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty zaskarża się w drodze sprzeciwu. Forma zarzutu od nakazu zapłaty zależna jest od wartości przedmiotu sporu. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. złotych, pozew i zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się na urzędowym formularzu. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. złotych, pozew i zarzuty mogą być złożone w zwykłej formie pisemnej. Zatem, jeżeli otrzymał Pan/Pani wraz z nakazem zapłaty pozew, który został wniesiony na urzędowym formularzu, zarzuty powinien Pan/Pani wnieść również na takim formularzu. Wzór taki znajduje się na na stronie: Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zarzuty od nakazu zapłaty, jak każde pismo procesowe powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: