Zasady odpowiedzialności poręczyciela wekslowego

Pytanie:

Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt kupiecki w wysokości 70.000 zł. Zabezpieczeniem kredytu był m.in. weksel wystawiony przez spółkę. Weksel poręczyłem z żoną. Następnie kredyt kupiecki został - bez wiedzy i zgody poręczycieli - zwiększony. Czy poręczyciel ponosi odpowiedzialność za całą wartość zobowiązania kredytobiorcy wobec kredytodawcy, czy tylko do wysokości udzielonego poręczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art.32 prawa wekslowego, poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył. Jeżeli zatem osoba, która zaciągnęła kredyt zobowiązana jest do zapłacenia danej sumy, to wierzyciel może dochodzić tej całej sumy od poręczyciela. Poręczyciel wekslowy po zapłacie weksla nabywa prawa, wynikające z weksla, przeciw osobie, za którą poręczył, i przeciw tym, którzy wobec tej osoby odpowiadają z weksla. Może zatem dochodzić zwrotu zapłaconej sumy. Inaczej będzie jednak wyglądać sprawa w sytuacji gdy sporządzona została deklaracja wekslowa. W takim przypadku odpowiedzialność poręczyciela kształtować się będzie na zasadach w niej określonych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  W umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (np. Kowalski powinien oddać Nowakowi 1000zł, poręczyciel (...)

 • Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia (...)

 • Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

  Pracownicy administracji odpowiadają majątkowo za naruszenie prawa wobec przedsiębiorców. Przedsiębiorca może więc dochodzić odszkodowania w razie naruszenia prawa przez urzędnika. 

 • Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)

NA SKÓTY