e-prawnik.pl Porady prawne

Zasady ogólne opodatkowania przychodów z prywatnego najmu lokalu

Pytanie:

Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który wybrał opodatkowanie przychodów z prywatnego najmu lokalu na zasadach ogólnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasady ogólne opodatkowania przychodów z prywatnego najmu lokalu

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatnik jest zobowiązany do:

- wpłacania zaliczki na podatek dochodowy PIT do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu - pierwsza za miesiąc, w którym dochód przekroczy 3095 zł – w przypadku opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych;

- wykazania najmu w PIT-36 do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?