Działalność podczas niezdolności do pracy

Pytanie:

Pani B prowadzi działalność gospodarczą. Jest w ciąży i ma w tej chwili zwolnienie lekarskie z powodu ciąży zagrożonej. Płaciła ZUS w wysokości , która jest obowiązkowa przy działalności gospodarczej. Powiedziano jej, że jak będzie na zwolnieniu to nie może np. wystawiać faktur, bo straci zasiłek chorobowy. Ona nie chce zasiłku, tylko, żeby nie musiała płacić składek ZUS. Czy jeśli zrezygnuje z zasiłku chorobowego, to może prowadzić działalność gospodarczą w dalszym ciągu, ale czy wtedy ciągle musi płacić składki ZUS jak ma zwolnienie lekarskie? Czy jak urodzi dziecko to czy przysługuje jej jakiś zasiłek macierzyński, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Taka osoba nie jest uznawana za osobę, której przysługuje uprawienie do zasiłku. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, zasady proporcjonalnego zmniejszania podstawy wymiaru składek stosuje się w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku. W opisywanej sytuacji, jeżeli ubezpieczona będzie kontynuowała działalność gospodarczą, nie będzie uznawana za osobę, która spełnia warunki do przyznania zasiłku, a w konsekwencji powinna ona płacić składki na ubezpieczenie w pełnej wysokości.

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i została objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym posiada uprawienie do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko.
Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli w tym okresie, przychód ubezpieczonego niebędącego pracownikiem uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy lub działalności w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:
  1. wyłącza się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez mniej niż połowę miesiąca;
  2. przyjmuje się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez co najmniej połowę miesiąca.
Jeżeli w tym okresie przychód ubezpieczonego w każdym miesiącu uległ zmniejszeniu z przyczyn wymienionych w ust. 1, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, chorobowego przyjmuje się przychód za wszystkie miesiące.
Można jeszcze dodać, że możliwość uznania, że nie dochodzi do utraty prawa do zasiłku chorobowego występuje tylko w razie podjęcia incydentalnej i wymuszonej okolicznościami aktywności zmierzającej do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania tego zasiłku (tak SN w orzeczeniu z dnia z dnia 15 czerwca 2007 r., sygn akt II UK 223/2006). 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: