Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy

Pytanie:

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy w związku z wypadkiem przy pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy.

Z powyższego wynika, że istotnym elementem ustalenia prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego jest ustalenie związku między niezdolnością do pracy a wypadkiem przy pracy. Związek ten musi być bezpośredni i polegać na tym, że doznane w wyniku wypadku urazy muszą powodować niezdolność do pracy. Następnie zgodnie z art. 9 ust. 1 powyższej ustawy:

1. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: