Zasiłek na urlopie wychowawczym a podjęcie pracy

Pytanie:

Mojej żonie wraz z rozpoczęciem przez nią urlopu wychowawczego zostało przyznane prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego w wysokości 448 zł na okres od 01.10.2008 do 31.08.2009. Niestety z dniem 2.04.2009 decyzją Burmistrza prawo do zasiłku rodzinnego (48 zł) zostało utrzymane, a prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego zostało cofnięte. Żona obecnie dalej jest na urlopie wychowawczym ale podjęła pracę. Ja aktualnie jestem bezrobotny bez prawa do zasiłku a dochód rodziny nie przekracza 504 zł na osobę. Czy fakt podjęcia przez żonę pracy uzasadnia utratę prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego są to dwa różne świadczenia, wypłacane z różnych powodów. Zasiłek rodzinny przysługuje gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. Natomiast prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez wskazany w ustawie okres. Świadczenia te są ze sobą powiązane w następujący sposób: aby otrzymać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, należy być uprawnionym do otrzymania zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje jeżeli osoba ta podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Tak więc, jeżeli żona podjęła pracę, która uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, dodatek zostaje cofnięty. Natomiast zasiłek rodziny, który zależy od wysokości dochodów na członka rodziny nie zostanie cofnięty dopóki dochód w rodzinie nie przekroczy wskazanej wyżej kwoty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: