e-prawnik.pl Porady prawne

Zasiłek po urlopie wychowawczym

Pytanie:

Jak rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony - po urlopie wychowawczym aby pracownik nabył prawo do zasiłku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasiłek po urlopie wychowawczym

18.6.2003

Rozumiem, że chodzi Pani o nabycie zasiłku dla bezrobotnych po rozwiązaniu stosunku pracy. Nabycie tego zasiłku zależy od spełnienia kilku warunków. Jednym z nich jest uzyskanie statusu bezrobotnego. Status ten uzależniony jest od spełnienia grupy przesłanek pozytywnych i niespełnienia przesłanek negatywnych. Bezrobotnym według ustawy może być osoba, nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy - przesłanki pozytywne. Do przesłanek negatywnych należy między innymi nie pobieranie przez bezrobotnego zasiłku wychowawczego (art.2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu). W czasie urlopu wychowawczego zwykle (jeżeli spełnia się przesłanki - np. określony dochód na osobę w rodzinie) otrzymuje się także zasiłek wychowawczy (ustawa o zasiłkach rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych). A zatem, skoro zakończyła Pani okres urlopu wychowawczego, musiała Pani zakończyć także okres pobierania zasiłku. Tak więc ta przesłanka negatywna uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest przez Panią spełniona. Co do rozwiązania stosunku pracy - art. 27 ust.1 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę u poprzedniego pracodawcy za wypowiedzeniem, to nie przysługuje mu prawo do zasiłku (posiada status bezrobotnego bez prawa do zasiłku). Prawo do zasiłku nie przysługuje także, gdy umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron (z wyjątkiem, gdy porozumienie następuje z przyczyn pracodawcy). Nie będzie także przysługiwało prawo do zasiłku, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia nastąpiło z winy pracownika. Generalnie zatem rzecz ujmując prawo do zasiłku będzie przysługiwało, gdy stosunek pracy zostanie zakończony przez pracodawcę bez winy pracownika, jeżeli to pracodawca rozwiąże stosunek pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Zasiłek po urlopie wychowawczym

kala

2.8.2011 23:15:29

Re: Zasiłek po urlopie wychowawczym

Odpowiedź na to pytanie mieści się w ostatnim zdaniu. Skasowaliście ode mnie 5zł + vat za ten sam tekst, który przeczytałam wcześniej na innej stronie za darmo. Wyłudzacie pieniądze!!!!!!!!

Re: Zasiłek po urlopie wychowawczym

arla1984

16.3.2010 14:41:22

Re: Zasiłek po urlopie wychowawczym

Czy skoro korzystałam przez ostatni rok z urlopu wychowawczego bezpłatnego to oznacza że nie należy mi się zasiłek jeśli pracodawca po powrocie do pracy ma zamiar mnie zwolnić z braku miejsca pracy?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ