Zaskarżenie wyrzeczenia o kosztach

Pytanie:

Koszty sądowe za sprawę rozwodową ustalono 1000 zł. Gdzie odwołać się od tej decyzji - do jakiej komórki sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 108 kpc, sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Zgodnie zaś z artykułem 394 kpc, zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest m.in. zwrot kosztów, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia.

Zatem, jeżeli chce Pan zaskarżyć tylko rozstrzygnięcie dotyczące kosztów, należy złożyć zażalenie do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu I instancji (zażalenie od orzeczenia wydanego przez sąd okręgowy, należy złożyć do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: