e-prawnik.pl Porady prawne

zaspokojenie wierzyciela - współposiadanie

Pytanie:

Czy art. 206 k.c. dopuszcza, aby to współwłaściciele (dłużnik i wierzyciel) umówili się w jakiej sytuacji tylko jeden z nich może być posiadaczem (np. raty spłacane są terminowo - tylko dłużnik jest posiadaczem, w przeciwnym przypadku posiadanie przechodzi na wierzyciela i dłużnik udziela mu pełnomocnictwa do sprzedaży jego \'udziału\')? Jeśli tak, jaki rodzaj powództwa - którego celem byłoby fizyczne \'przejęcie\' pojazdu, żeby go sprzedać - znalazłby zastosowanie w razie zwłoki w spłacie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: zaspokojenie wierzyciela - współposiadanie

20.3.2012

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 kwietnia 2001 r. (III CKN 21/99, LexPolonica nr 380618, Monitor Prawniczy 2007/19 str. 1091) "Według art. 206 kc, regułą jest korzystanie przez współwłaścicieli z całej wspólnej rzeczy. Stosownie do tego przepisu, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Z uwagi na dyspozytywny charakter tego przepisu, współwłaściciele mogą jednak w umowie ustalić także inny sposób korzystania z rzeczy wspólnej, w szczególności mogą dokonać - tak jak uczyniły to strony rozpoznawanej sprawy - podziału rzeczy wspólnej do używania, tj. wyodrębnić określone jej części do wyłącznego korzystania przez poszczególnych współwłaścicieli (podział quoad usum). Wydzielone części nie muszą ściśle odpowiadać wielkości udziałów współwłaścicieli." Co za tym idzie na podstawie omawianego przepisu  Współwłaściciele mogą w umowie określić, inaczej niż to wynika z ustawy, sposób korzystania z rzeczy wspólnej. Przede wszystkim mogą oni wybrać taki sposób korzystania z rzeczy wspólnej, jaki im najbardziej odpowiada. Wśród różnych sposobów korzystania z rzeczy wspólnej występujących w praktyce można wymienić: podział korzystania z rzeczy pod względem czasowym albo według rodzaju pożytków, jakie rzecz przynosi, bądź też przyznaniu uprawnienia do korzystania z rzeczy jednemu ze współwłaścicieli ze zobowiązaniem go do oddawania odpowiedniej części pożytków pozostałym współwłaścicielom.

Skoro zatem zawarta na podstawie art. 206 k.c. umowa dotyczyć by miała samego posiadania, to należy uznać, że właściwym powództwem w przypadku, o którym Pan pisze, byłoby powództwo posesoryjne określone w art. 344 § 1 k.c.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ