e-prawnik.pl Porady prawne

Zastosowanie procedury zamówień publicznych

Pytanie:

Umowę konsorcjum w celu osiągnięcia jednego celu, zawiązuje kilka firm, a w tym tylko jedna z firm (wydatkuje ponad 50 % środków) jest zakładem budżetowym i spełnia warunki określone w art. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych czyli jest podmiotem zobowiązanym do przestrzegania prawa zamówień publicznych. Wartość zamówienia, po równym podzieleniu kosztów na wszystkie firmy przystępujące do konsorcjum przekracza 60000 euro na każdą z firm, a ogólna wartość zamówienia także przekracza 60000 euro. Czy w takim przypadku, jeśli tylko ta jedna firma jest zobowiązana do stosowania prawa zamówień publicznych? I o której kwocie byłaby "mowa"o ogólnej kwocie zamówienia, czy o ułamkowej części zamówienia tj. tej którą faktycznie musiałaby wyłożyć firma z sektora finansów publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zastosowanie procedury zamówień publicznych

19.11.2004

Na temat ustalania wartości zamówienia szczegółowo mówi porada: Jak określić wartość zamówienia publicznego ze sposobu wyliczenia kwoty zamówienia (chodzi o ogólną kwotę) wynika, że do stosowania ustawy jest zobowiązane całe konsorcjum a nie poszczególne przedsiębiorstwa. Ważne, że ustawę o zamówieniach publicznych stosuje się do zamawiających. Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy. Wykonawca jest nieistotny to z punktu widzenia zamawiającego jest decydujące czy stosuje się ustawę. Zatem to podmiot zamawiający musi być zobowiązany do stosowania ustawy a nie wykonujący zamówienie. Konsorcjum musi być zatem podmiotem zlecającym, gdzie jeden z podmiotów jest zobowiązanym do stosowania procedury zamówień publicznych (50% wydatkowanych środków). W razie, gdy konsorcjum jest podmiotem wykonującym to podmiotem zlecającym musi być jeden z określonych w art. 3 ustawy o zamówieniach publicznych by można w ogóle mówić o procedurach i zamówieniu przekraczającym 60 tyś euro. Zobacz też: Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ