Zatarcie skazania

Pytanie:

Czy wyrok 12 m-cy w zawieszeniu na 2 lata z lipca 2000 r. z art. 270 można uznać za nie były i czy jest on już wykreślony z CRS-u? Jeśli wyrok nadal jest w CRS-sie co należy zrobić, aby jak najszybciej go wykreślono?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozumiemy, iż w pytaniu chodzi o zatarcie skazania wyroku, który stał się prawomocny w lipcu 2000 r. Kodeks karny stanowi, iż z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Sensem zatarcia skazania jest umożliwienie skazanemu funkcjonowania na nowo ze statusem osoby niekaranej. W przypadku, gdy mamy do czynienia ze skazaniem - między innymi - na karę pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W przypadku zawieszenia kary, czyli zastosowania środka próby, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (czyli od momentu upływu okresu zawieszenia). Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2. Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: