Zatrudnienie w trakcie urlopu wychowawczego

Pytanie:

Czy przebywając na urlopie wychowawczym można pracować w tej samej firmie (w której jest się zatrudnionym) na pół etatu? Jaką kwotę maksymalnie można zarobić pracując na pół etatu i przebywając jednocześnie na urlopie wychowawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem. Jest to szczeólny rodzaj urlopu bezpłatnego udzielanego przez pracodawcę. Wykonywanie pracy w tym samym czasie na podstawie nawiązanego stosunku pracy jest dopuszczalne - nie ma nawet przeciwwskazań, by był to ten sam pracodawca. Jednak istnieje możliwość by pracodawca odwołał pracownicę z takiego urlopu w sytuacji nie korzystania z urlopu zgodnie z jego celem - czyli zaprzestania przez nią osobistej opieki nad dzieckiem. Decyzja należy do pracodawcy. Podjęcie pracy w trakcie trwania urlopu wychowawczego jest ponadto podstawa do zawieszenia wypłacania zasiłku wycghowawczego, gdy dochody osiągane przez pracownicę przekroczą 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: