Zatrzymanie prawa jazdy nietrzeźwemu kierowcy

Pytanie:

Podczas jazdy samochodem zatrzymała mnie policja i stwierdzono podczas badania alkomatem, że w wydychanym powietrzu mam 0,13 i zatrzymano mi prawo jazdy, co w takim przypadku mi grozi, czy tylko grzywna, czy również wyrok przed sądem grodzkim?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Taka zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie stanowi przestępstwa, lecz wykroczenie. Art. 87 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Maksymalna kwota grzywny wynosi 5000 zł. W razie popełnienia powyższego wykroczenia orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa toczyć się będzie przed sądem Grodzkim. Sąd może orzec karę aresztu do 30 dni albo grzywnę. Obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy. Zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz nie biegnie.

Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

serg

4.10.2010 2:5:52

Re: Zatrzymanie prawa jazdy nietrzeźwemu kierowcy

to jest bez sensu, jezeli mozesz miec do 0,20 to za 0,13 nic Ci nie powinni zrobic i traktowac jak trzezwego, a z innej beczki jakim prawem policja moze wstrzymac uprawnienia do kierowania pojazdem do czasu prawomocnego wyroku sadu, gdyz zgodnie z Polskim prawem do wydania prawomocnego wyroku sadu obywatel mozy byc tylko podejrzanym pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.1.2005

  Wymiana dokumentów prawa jazdy

  W okresie powojennym w Polsce prawa jazdy wydawane były na podstawie różnych aktów prawnych. Wprowadzały one różnorodne wzory druków prawa jazdy a także różnorodne kategorie. Minister Infrastruktury (...)

 • 6.12.2004

  Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

 • 22.6.2018

  Niesłyszący za kierownicą

  Nowelizacja przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (samochody ciężarowe). Stwarza osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, (...)

 • 19.6.2018

  W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

  Kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)