Zawarcie umowy przenoszącej własność pod warunkiem

Pytanie:

W 1997 podpisałem umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, w którym developer zobowiązał się ustanowić odrębną własność lokalu i przenieść prawo własności do niego do lutego 1998. Jednym z zapisów jest: "Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy na nabywców przechodzą koszty związane z jego utrzymaniem i eksploatacją". Ponieważ developer naliczał niezasdnienie wysokie czynsze zaprzestałem opłat do momentu wyjaśnienia tej sprawy. W listopadzie 1999 otrzymałem pierwszą "ofertę" podpisania aktu notarialnego - została mi ona złożona jednak pod warunkiem uregulowania zaległych opłat. Czy developer może warunkować przeniesienie własności uregulowaniem zaległych opłat powołując się przy tym na w/w zapis? Czy umowa zawarta w formie w/w aktu notarialnego może wygasnąć - np. na skutek nie stwienia się przez mnie do podpisania aktu notarialnego co było spowodowane postawionym mi warunkiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Najlepszym sposobem ochrony Pan/i interesów (przy założeniu, że): 1. chce Pan/i nabyć własność mieszkania 2. nie ma Pan/i pewności, że koszty utrzymania i eksploatacji były wyliczane nieuczciwie jest następujące postępowanie: 1) zapłacić developerowi zaległe opłaty 2) zawrzeć umowę końcową przeniesienia własności mieszkania 3) złożyć do sądu pozew o zapłatę z tytułu naliczania przez developera zawyżonych opłat. Zapewni to Panu/i własność mieszkania i uchroni przed ewentualnymi konsekwencjami z tytułu niewykonania umowy co do ponoszenia kosztów utrzymania i eksploatacji, bo nie ma pewności, że były zawyżane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: