e-prawnik.pl Porady prawne

Zawiadomienie o decyzji kierownika stanu cywilnego, zmieniającej nazwisko danej osoby

Pytanie:

Kto musi zostać zawiadomiony o decyzji kierownika stanu cywilnego, zmieniającej nazwisko danej osoby?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie o decyzji kierownika stanu cywilnego, zmieniającej nazwisko danej osoby

18.1.2011

Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego (albo jego zastępca) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy. Kierownik urzędu stanu cywilnego, o zmianie nazwiska, niezwłocznie informuje:
- kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy,
- organ gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który prowadzi ewidencję ludności w formie zbioru danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli wnioskodawca lub jego małoletnie dzieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie posiadali miejsca pobytu stałego oraz nie posiadają miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, przekazując zawiadomienie o zmianie nazwiska,
- organ, który wydał dowód osobisty wnioskodawcy.
Zawiadomienie zawiera:
- imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
- adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
- w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
- numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”,
- nazwisko na jakie nastąpiła zmiana,
- nazwę organu, który wydał decyzję o zmianie nazwiska,
- oznaczenie i datę wydania decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ