Zawieszenie postępowania administracyjnego

Pytanie:

W toczącym się postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy chcę wystąpić - jako strona postępowania (Inwestor) - do organu gminy o zawieszenie postępowania. Czy w opisanym przypadku mogę od razu podać we wniosku okres do jakiego ma być zawieszone postępowanie, czy też bez podawania tego okresu, tylko po ustaniu przyczyny zawieszenia zwrócić się o podjęcie zawieszonego postępowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 98 kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Jak więc wynika z powyższego, aby organ administracji publicznej zawiesił postępowanie (może ale nie musi zawiesić) powinny być spełnione 3 przesłanki:

  1. wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte;
  2. nie sprzeciwiają się temu inne strony;
  3. nie zagraża to interesowi społecznemu.

We wniosku o zawieszenia postępowania nie trzeba wskazywać okresu na jaki należy zawiesić postępowanie, trzeba jedynie uprawdopodobnić w/w przesłanki i uzasadnić konieczność zawieszenia postępowania. Trzeba jednak pamiętać, że w okresie 3 lat od dnia zawieszenia należy złożyć wniosek o podjęcie postępowania. Po upływie tego terminu, żądanie wszczęcia postępowania będzie uznawane za wycofane.

W powyższym zakresie prosimy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: