Zawieszenie postępowania karnego

Pytanie:

W piśmie, które otrzymałem o zawieszeniu śledztwa napisane jest we wstępie, iż sprawa jest o czyn z art.286 par.1 kk i inne. Dopiero niżej jest napisane: zawiesza się śledztwo podejrzanemu o czyn 284 par.1 kk. Z którego paragrafu jestem oskarżony i jaka grozi mi kara z tego tytułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprawa została wytoczona o przestępstwa określone tak w art. 286 par. 1 kk, jak i art. 284 par 1 kk. W odniesieniu do przestępstwa określonego w art. 284 par. 1 kk (Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3śledztwo zostało zawieszone. Oznacza to, iż w chwili obecnej postępowanie toczyć się będzie jedynie w odniesieniu do przestępstwa z art. 286 par 1 kk (Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8). Do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania tzn. do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w tej sprawie postępowanie o czyn z art. 284 par. 1 kk nie będzie się toczyć; następnie jest prawdopodobieństwo, iż zostanie ono umorzone. Na chwilę obecną kara, jaka Panu/ Pani grozi to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: