e-prawnik.pl Porady prawne

Zawieszenie wykonalności wyroku zaocznego

Pytanie:

Uzyskałem tytuł wykonawczy od wyroku zaocznego z rygoru natychmiastowej wykonalności. Dłużnik złożył sprzeciw i sąd zawiesił wykonalność wyroku. Czy powinienem oddać do sądu uzyskany tytuł wykonawczy, aby nie narazić się na powództwo o pozbawienie wykonalności tego tytułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie wykonalności wyroku zaocznego

23.3.2009

Zgodnie z art. 777 §1 pkt 1 k.p.c., tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, które jest prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku wyroku zaocznego, zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności, możliwe jest zawieszenie rygoru na wniosek pozwanego, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było nie zawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego (art. 346 k.p.c.).

Wyrok zaoczny, od którego wniesiono skutecznie sprzeciw, nie jest prawomocny. Po zawieszeniu rygoru, nie jest też natychmiastowo wykonalny. Tym samym, traci on status tytułu egzekucyjnego bez konieczności innych działań ze strony pozwanego, a zatem nie jest tytułem wykonawczym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ