Zawieszenie wykonalności wyroku zaocznego

Pytanie:

Uzyskałem tytuł wykonawczy od wyroku zaocznego z rygoru natychmiastowej wykonalności. Dłużnik złożył sprzeciw i sąd zawiesił wykonalność wyroku. Czy powinienem oddać do sądu uzyskany tytuł wykonawczy, aby nie narazić się na powództwo o pozbawienie wykonalności tego tytułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 777 §1 pkt 1 k.p.c., tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, które jest prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku wyroku zaocznego, zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności, możliwe jest zawieszenie rygoru na wniosek pozwanego, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było nie zawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego (art. 346 k.p.c.).

Wyrok zaoczny, od którego wniesiono skutecznie sprzeciw, nie jest prawomocny. Po zawieszeniu rygoru, nie jest też natychmiastowo wykonalny. Tym samym, traci on status tytułu egzekucyjnego bez konieczności innych działań ze strony pozwanego, a zatem nie jest tytułem wykonawczym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Wyrok zaoczny - Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny? Jak się od niego odwołać?

  Wyrok zaoczny przeważnie jest wyrokiem uwzględniającym powództwo, może jednak być także wyrokiem je oddalającym. Zaoczny charakter wyroku zależy od braku udziału pozwanego w postępowaniu. (...)

 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi

  W wielu wypadkach uzyskanie dla nas korzystnego wyroku Sądu, jest dopiero pierwszym krokiem w dochodzeniu naszych roszczeń. W szczególności gdy dłużnik nie zamierza dobrowolnie zaspokoić potwierdzonego (...)

 • SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

 • Natychmiastowa wykonalność wyroku

  W większości przypadków decydując się na drogę sądowego dochodzenia roszczenia liczyć należy się z tym, że samo wydanie korzystnego rozstrzygnięcia (wyroku lub postanowienia) nie oznacza (...)

 • Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

  Częstym problemem dla osób decydujących się na wystąpienie z powództwem o rozwód jest niepewność co do zachowania drugiego małżonka, zwłaszcza w sytuacji gdy sam rozwód (...)

NA SKÓTY